โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program/software) เรียกสั้นๆ ว่า ยูทิลิตี้ เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ ส่วนมากใช้เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย ยูทิลิตี้แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการ (OS utility program) และ ยูทิลิตี้อื่นๆ (stand-alone utility program)
ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการ
ประเภทการจัดการไฟล์ (File manager)
ประเภทการถอนโปรแกรม (Uninstaller)
ประเภทการสแกนดิสก์ (Disk Scanner)
ประเภทการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล (Disk Defragmenter)
ประเภทรักษาหน้าจอ (Screen saver)
 ยูทิลิตี้อื่นๆ
โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall)
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Utility